Undervisning tilbydes i Microsoft Office: Excel, Word, Outlook og PowerPoint

Undervisning tilbydes i Microsoft Office og LibreOffice. 

Jeg har stor erfaring i it-undervisning, idet jeg siden 1994 regelmæssigt har undervist ansatte i Aarhus Amt og senest i 2017 på flere sygehuse i Region Midtjylland i bl.a.:

 • Excel Grundkursus
 • Excel Viderekomne
 • Word Grundkursus
 • Word Udvidet kursus
 • Outlook Grundkursus
 • Outlook Udvidet kursus
 • PowerPoint Grundkursus
 • PowerPoint Udvidet kursus
 • LibreOffice Calc
 • LibreOffice Writer

 Desuden har jeg undervist i:

 • ØS2000 (Økonomisystem)
 • QuattroPro-regneark
 • GroupWise (post-/kalendersystem)
 • Internetsøgning
 • Økonomi for ikke-økonomer

Min grundholdning i undervisningen er, at kursisterne – udover selvfølgelig at lære noget – også gerne skal have en god oplevelse af at have deltaget på kursus. Endvidere mener jeg også, at det er vigtigt at kursisterne får god tid til at ”røre ved tasterne selv”.

 

I forbindelse med evalueringer fra tidligere kurser, har jeg altid modtaget positive tilbagemeldinger fra kursisterne.

LibreOffice contra Microsoft Office

Libreoffice er et gratisprogram, som – i store træk – ligner Microsoft Office kontorpakken.

Hvis en virksomhed har valgt at bruge begge kontorpakker, vil man måske opleve, at der kan være lidt små-problemer med udveksling af dokumenter. Dette kan der afbødes på i forbindelse med afsendelsen af dokumenterne.

Dette emne kan eventuelt indgå i et kursus.

Kontakt

Hvis det har interesse er du velkommen til at kontakte mig på nielsdanstrup@hotmail.com

Undervisning tilbydes i Microsoft Office og LibreOffice
nielsdanstrup@hotmail.com