Problemskak: Mat i 2 træk

Mat i 2 træk

Skakopgave af Niels Danstrup.

I en skakopgave må der – som hovedregel – kun være én løsning.

I nedenstående opgave skal Hvid trække først, og der er kun ét førstetræk som medfører, at Sort går mat i næste træk – ellers tager det længere tid.

Med andre ord skal Hvid starte og skal sætte Sort mat i 2 træk trods hans bedste forsvar.

Mat i 2 træk.

Prøv selv at finde løsningen, inden du kigger under diagrammet 🙂


Bemærk, at der er forskellige mat-sætninger afhængig af om Sort forvandler til en Springer eller forvandler til én af de andre officerer.

Ovenstående opgave blev publiceret i Thema Danicum i 1977.
Dette blad blev på dette tidspunkt udgivet af Dansk Skakproblem Klub.

I dag udgiver Dansk Skakproblem Klub bladet Problemskak, der udkommer fire gange om året – se hjemmesiden www.problemskak.dk

Se andre skak-sider:

Se også min hjemmeside om gode rejsefiduser

goderejsefiduser.dk
goderejsefiduser.dk